Phòng học Khóa 220
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 220OB1GT01 Ôn B1 for Gr (3,5,7) lớp 1 22/KHU1
2 220OB1GT02 Ôn B1 for Gr (2,4,6) lớp 2 10/KHU1
3 220OB1T01 Ôn B1 (2,4,6) lớp 1 06/KHU1
4 220OB1T02 Ôn B1 (3,5,7) lớp 2 16/KHU1
5 220T45T01 TOEIC 450 (2,4,6) lớp 1 22/KHU1
6 2203A1T01 A1-SC AV (2,4,6) lớp 1 16/KHU3
7 2203A21T01 A2-1 AV (2,4,6) lớp 1 05/KHU3
8 2203A21T02 A2-1 AV (2,4,6) lớp 2 12/KHU3
9 2203A22T01 A2-2 AV (2,4,6) lớp 1 10/KHU3
10 2203B11T01 B1-1 AV (2,4,6) lớp 1 07/KHU3
11 2203B12T01 B1-2 AV (2,4,6) lớp 1 09/KHU3
12 2203B12T02 B1-2 AV (2,4,6) lớp 2 18/KHU3
13 220HOASC1 SC Hoa 1 tối (3,5) 15/KHU1

* Thời gian học: Từ 18h15 - 20h15

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* KHU1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

* KHU3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:30 đến 20:30

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 06:45 đến 11:45
- Chiều: từ 13:45 đến 16:45
- Tối: từ 17:30 đến 20:30
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay: 683

Hôm qua: 883

Tuần này: 2332

Tháng này: 3116

Lượt truy cập: 1566293

Đang trực tuyến: 25