TRỤ SỞ CHÍNH

 • Khu 1 – ĐHCT, Đường 30/4, TPCT
  Điện thoại: 0710 36 55 888
 • Khu 2 – ĐHCT, Đường 3/2, TPCT
  Điện thoại: 0710 38 30 617
 • Khu 3 – ĐHCT, Số 1 Lý Tự Trọng, TPCT
  Điện thoại: 0710 38 31 555
 • Khu Hòa An – ĐHCT, Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH

 • Chi nhánh 2: TT GDTX – KTTH – Hướng nghiệp Cần Thơ
 • Chi nhánh 3: Trà An, Trường THCS Trà An, TP Cần Thơ
 • Chi nhánh 4: Trường Trung cấp Miền Tây, TP Cần Thơ
 • Chi nhánh 5: Thốt Nốt, TTGDTX Thốt Nốt, TPCT
 • Chi nhánh: Bình Minh, TTGDTX Bình MInh, tỉnh Vĩnh Long

LIÊN KẾT GIẢNG DẠY

 • Trung tâm Liên kết Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ
 • Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đồng Tháp
 • Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Cà Mau
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
 • Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh