TRỤ SỞ CHÍNH

 • Khu 1 – ĐHCT, số 411, đường 30/4, TPCT
  Điện thoại: 0292 36 55 888
 • Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT
  Điện thoại: 0292 38 30 617
 • Khu 3 – ĐHCT, số 01 Lý Tự Trọng, TPCT
  Điện thoại: 0292 38 31 555
 • Khu Hòa An – ĐHCT, Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH

 • Chi nhánh Trà An, Trường THCS Trà An, TP Cần Thơ
 • Chi nhánh Thốt Nốt, TTGDTX Thốt Nốt, TPCT
 • Chi nhánh Bình Minh, TTGDTX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

LIÊN KẾT GIẢNG DẠY

 • Trung tâm Liên kết Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp
 • Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Cà Mau
 • Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh