Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về kế hoạch khai giảng các lớp ngoại ngữ, cụ thể:

1. Kế hoạch khai giảng:

Các lớp buổi tối

Các lớp cuối tuần

27-11-2023

08-04-2024

29-07-2024

11-11-2024

20-01-2024

18-12-2023

06-05-2024

19-08-2024

02-12-2024

13-04-2024

08-01-2024

27-05-2024

09-09-2024

23-12-2024

22-06-2024

26-02-2024

17-06-2024

30-09-2024

10-02-2025

14-09-2024

18-03-2024

08-07-2024

21-10-2024

03-03-2025

16-11-2024

Đăng ký trước ngày khai giảng 1 tuần

08-02-2025

2. Thời gian học:

Sáng Chiều Tối

07:15 - 09:15

09:30 - 11:30

14:30 - 16:30 18:15 - 20:15

Kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế của Trung tâm

3. Danh mục lớp và học phí: Xem mục Chương trình tại menu website

4. Chương trình ưu đãi: - Chương trình ưu đãi thường xuyên: Học viên Trung tâm; Sinh viên, VCNLĐ Trường ĐHCT, theo nhóm, đăng ký học trọn chương trình, đăng ký combo học và thi, ...

5. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT,  xem địa chỉ tại đây

6. Thời gian thông báo thời khóa biểu: 14h00 vào ngày khai giảng tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Khu 1, Khu 2, Khu 3 Trường ĐHCT, Website: https://cfl.ctu.edu.vn/

Lưu ý: Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho học viên đăng ký lớp học phù hợp với trình độ, Trung tâm tổ chức kiểm tra trình độ online, truy cập và làm theo hướng dẫn tại link: Kiểm tra trình độ

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:30 đến 20:30

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 06:45 đến 11:45
- Chiều: từ 13:45 đến 16:45
- Tối: từ 17:30 đến 20:30
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay: 436

Hôm qua: 467

Tuần này: 436

Tháng này: 13043

Lượt truy cập: 1707863

Đang trực tuyến: 13