Phòng Khóa 160
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 160OA2T02 Ôn CC A2 tối (2,4,6) lớp 2 04/KHU1
2 160OA2T04 Ôn CC A2 tối (2,4,6) lớp 4 11/KHU1
3 160OA2T06 Ôn CC A2 tối (2,4,6) lớp 6 101/K1
4 160OB1T02 Ôn CC B1 tối (2,4,6) lớp 2 05/KHU1
5 160OB1T04 Ôn CC B1 tối (2,4,6) lớp 4 10/KHU1
6 160OB1T06 Ôn CC B1 tối (2,4,6) lớp 6 102/K1
7 160OB1T08 Ôn CC B1 tối (2,4,6) lớp 8 103/K1
8 160IFT02 Pre IELTS tối (2,4,6) lớp 2 203/KHU3
9 160T400T02 TOEIC 400 tối (2,4,6) lớp 2 17/KHU1
10 160T450T02 TOEIC 450 tối (2,4,6) lớp 2 13/KHU1
11 160TN3AT01 AV Thiếu niên 3A tối (3,5) lớp 1 16/KHU1
12 1603A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1 109/C2
13 1603A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2 204/C2
14 1603A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4 101/C2
15 1603A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2 205/C2
16 1603A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2 210/C2
17 1603B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 201/KHU3
18 1603B25T02 B1+_5 AV tối (2,4,6) lớp 2 301/KHU3
19 1603NCT02 AV Nâng Cao tối (2,4,6) lớp 2 303/KHU3
20 160HOA1T02 SC tiếng Hoa 1 tối (4,6) lớp 2 21/KHU1
21 160HAN1T01 Hàn 1 (2,4) lớp 1 03/KHU1
22 160HAN2T01 Hàn 2 (3,5) lớp 1 03/KHU1

* Thời gian học: Từ 18h15 - 20h15

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* C2: Nhà học C2 (cổng C) – Khu 2 - ĐHCT, đường 3/2, TPCT

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 - ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* K1: Nhà học K1 - Khoa Ngoại ngữ (đối diện cổng A Trung tâm Ngoại ngữ Khu 1)

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3 - ĐHCT, số 1 - Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 788

Hôm qua 1377

Lượt truy cập: 781555

Đang trực tuyến: 24