Phòng học Khóa 141
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1415N1T01 Cấp N5-Nhật 1 tối (4,6) lớp 1 202/KHU 3
2 141I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2 204/KHU 3
3 141I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2 101/KHU 3
4 141IFT02 Pre IELTS tối (2,4,6) lớp 2 102/KHU 3
5 141TN1BT01 AV Thiếu niên 1B tối (2,4) lớp 1 14/KHU1
6 1413A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2 107/C2
7 1413A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4 110/C2
8 1413A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2 205/C2
9 1413B13T01 B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1 102/KHU 3
10 1413B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 113/KHU 3
11 1413B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 115/KHU 3
12 1413B25T02 B1+_5 AV tối (2,4,6) lớp 2 118/KHU 3
13 1413B26T02 B1+_6 AV tối (2,4,6) lớp 2 121/KHU 3
14 141HANT01 Hàn 1 (2,4) lớp 1  03/KHU1

 


 

Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 139OAT01 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 1 201/KHU3
2 139OAT02 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 2 201/KHU3
3 139OAT03 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 3 203/KHU3
4 139OAT04 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 4 203/KHU3
5 139OAT05 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 5 301/KHU3
6 139OAT06 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 6 301/KHU3
7 139OAT07 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 7 303/KHU3
8 139OAT08 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 8 303/KHU3
9 139OAT09 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 9 401/KHU3
10 139OAT10 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 10 305/KHU3
11 139OAT11 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 11 7/KHU1
12 139OAT13 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 13 8/KHU1
13 139OAT15 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 15 10/KHU1
14 139OAT17 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 17 11/KHU1
15 139OAT19 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 19 12/KHU1
16 139OAT21 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 21 6/KHU1
17 139OAT23 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 23 5/KHU1
18 139OAT25 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 25 17/KHU1
19 139OBT01 Ôn CC B tối (3,5,7) lớp 1 305/KHU3

* Thời gian học: Từ 18h15 - 20h15

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* C2: Nhà học C2 (cổng C) – Khu 2 - ĐHCT, đường 3/2, TPCT

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 - ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* K1: Nhà học K1 - Khoa Ngoại ngữ (Từ cổng đường 30/4 đi vào 30m)

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3 - ĐHCT, số 1 - Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 302

Hôm qua 263

Lượt truy cập: 599277

Đang trực tuyến: 10