Phòng học các lớp Ôn thi Chứng chỉ, tiếng Hàn khai giảng ngày 04/03/2019
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 131OAT01 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 1 201/KHU3
2 131OAT02 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 2 201/KHU3
3 131OAT03 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 3 203/KHU3
4 131OAT04 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 4 203/KHU3
5 131OAT05 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 5 301/KHU3
6 131OAT06 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 6 301/KHU3
7 131OAT07 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 7 303/KHU3
8 131OAT08 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 8 303/KHU3
9 131OAT09 Ôn CC A tối (3,5,7) lớp 9 305/KHU3
10 131OAT10 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 10 305/KHU3
11 131OAT12 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 12 202/KHU3
12 131OAT14 Ôn CC A tối (2,4,6) lớp 14 116/KHU3
13 131OBT01 Ôn CC B tối (3,5,7) lớp 1 116/KHU3
14 132OA2T02 Ôn thi CC A2 tối (2,4,6) lớp 2 05/KHU1
15 132OB1T02 Ôn thi CC B1 tối (2,4,6) lớp 2 06/KHU1 
16 132HANT01 Hàn 1 tối (2,4) lớp 1 03/KHU1

* Thời gian học: Từ 18h15 - 20h15

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* C2: Nhà học C2 (cổng C) – Khu 2 - ĐHCT, đường 3/2, TPCT

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 - ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* K1: Nhà học K1 - Khoa Ngoại ngữ (Từ cổng đường 30/4 đi vào 30m)

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3 - ĐHCT, số 1 - Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 763

Hôm qua 563

Lượt truy cập: 682559

Đang trực tuyến: 37