Phòng học Khóa 127
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 127I60T02 IELTS 6.5-7.5 tối (2,4,6) lớp 2 107/KHU 3
2 127IFT02 Pre IELTS tối (2,4,6) lớp 2 117/KHU 3
3 1273A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1 104/C2
4 1273A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2 107/C2
5 1273A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4 201/C2
6 1273A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2 202/C2
7 1273A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1 201/C2
8 1273A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2 207/C2
9 1273B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 106/KHU 3
10 1273B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 101/KHU 3
11 127SPT02 A1- SC PV tối (2,4,6) lớp 2 206/C2

* Thời gian học: Từ 18h30

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* C2: Nhà học C2 (cổng C) – Khu 2 - ĐHCT, đường 3/2, TPCT

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 - ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* K1: Nhà học K1 - Khoa Ngoại ngữ (Từ cổng đường 30/4 đi vào 30m)

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3 - ĐHCT, số 1 - Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 759

Hôm qua 563

Lượt truy cập: 682555

Đang trực tuyến: 7