Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Bổ sung kiến thức khai giảng ngày 11/11/2018 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 14:30 - 16:30, Chủ nhật (khóa học 7 tuần)

* Địa điểm học: Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT

Stt Tên lớp Phòng học
1 Ngữ âm căn bản 2 (Sáng) 102/Khu3
2 Ngữ âm căn bản 2 (Chiều) 102/Khu3
3 Ngữ pháp căn bản 1 (Sáng) 203/Khu3

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 762

Hôm qua 563

Lượt truy cập: 682558

Đang trực tuyến: 21