Phòng học Khóa 109
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 109DTCBT02 AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 108/KHU 3
2 1095N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (4,6) lớp 1 112/KHU 3
3 109I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2 05/KHU1
4 109T34T02 Pre TOEIC tối (2,4,6) lớp 2 15/KHU1
5 109SPT01 A1- SC PV tối (3,5,7) lớp 1 110/C2
6 1093A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 201/C2
7 1093A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 205/C2
8 1093A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 207/C2
9 1093A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 210/C2
10 1093A1T08 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 8_Khu 3 111/KHU 3
11 1093A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2  202/C2
12 1093A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 111/C2
13 1093A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 305/C2
14 1093B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 113/KHU 3
15 1093B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 101/KHU 3
16 1093B25T02 B2-5 AV tối (2,4,6) lớp 2 107/KHU 3

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 – ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3-ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:30 đến 20:30

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 06:45 đến 11:45
- Chiều: từ 13:45 đến 16:45
- Tối: từ 17:30 đến 20:30
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay: 448

Hôm qua: 467

Tuần này: 448

Tháng này: 13055

Lượt truy cập: 1707875

Đang trực tuyến: 11