Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia A, B, C khai giảng ngày 27/08/2018 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ (2,4,6) và (3,5,7) Khóa học 5 tuần

* Địa điểm học: 

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

* Phòng học:

Phòng học các lớp Ôn thi CCNN Khóa 123
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 123OAT01 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 1 201/KHU3
2 123OAT02 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 2 201/KHU3
3 123OAT03 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 3 203/KHU3
4 123OAT04 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 4 203/KHU3
5 123OAT05 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 5 303/KHU3
6 123OAT06 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 6 301/KHU3
7 123OAT07 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 7 305/KHU3
8 123OAT08 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 8 303/KHU3
9 123OAT09 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 9 401/KHU3
10 123OAT10 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 10 305/KHU3
11 123OAT11 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 11 204/KHU3
12 123OAT12 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 12 401/KHU3
13 123OAT13 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 13 402/KHU3
14 123OAT14 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 14 402/KHU3
15 123OAT15 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 15 302/KHU3
16 123OAT16 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 16 302/KHU3
17 123OAT17 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 17 304/KHU3
18 123OAT18 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 18 304/KHU3
19 123OAT20 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 20 202/KHU3
20 123OBT01 Ôn thi CC B tối (3,5,7) lớp 1 301/KHU3

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 472

Hôm qua 517

Lượt truy cập: 421541

Đang trực tuyến: 10