Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên các lớp Ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia A, B, C khai giảng ngày 25/06/2018 về thời gian và phòng học như sau:

* Thời gian học: Từ 18:30, tối thứ (2,4,6) và (3,5,7) Khóa học 5 tuần

* Địa điểm học: 

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

* Phòng học:

Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 TTNN120OAT01 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 1 5/KHU 1
2 TTNN120OAT02 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 2 4/KHU 1
3 TTNN120OAT03 Ôn thi CC A tối (3,5,7) lớp 3 7/KHU 1
4 TTNN120OAT04 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 4 5/KHU 1
5 TTNN120OAT06 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 6 6/KHU 1
6 TTNN120OAT08 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 8 7/KHU 1
7 TTNN120OAT10 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 10 1/KHU 1
8 TTNN120OAT12 Ôn thi CC A tối (2,4,6) lớp 12 2/KHU 1
9 TTNN120OBT01 Ôn thi CC B tối (3,5,7) lớp 1 6/KHU 1
10 TTNN120OCT01 Ôn thi CC C tối (3,5,7) lớp 1 3/KHU 1

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:30 đến 20:30

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 06:45 đến 11:45
- Chiều: từ 13:45 đến 16:45
- Tối: từ 17:30 đến 20:30
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay: 788

Hôm qua: 883

Tuần này: 2437

Tháng này: 3221

Lượt truy cập: 1566398

Đang trực tuyến: 22