Phòng học Khóa 121
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1213A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 104/C2
2 1213A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 108/C2
3 1213A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 110/C2
4 1213A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 107/C2
5 1213A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 205/C2
6 1213B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 1 16/KHU1
7 1213NCT02 AV Nâng Cao tối (2,4,6) lớp 2 19/KHU1

* Thời gian học: Từ 18h30

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 - ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3 - ĐHCT, số 1 - Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:30 đến 20:30

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 06:45 đến 11:45
- Chiều: từ 13:45 đến 16:45
- Tối: từ 17:30 đến 20:30
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay: 793

Hôm qua: 883

Tuần này: 2442

Tháng này: 3226

Lượt truy cập: 1566403

Đang trực tuyến: 23