Phòng học Khóa 120
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1205N1T01 Cấp N5 - Nhật 1 tối (4,6) lớp 1 - Khu 3 101/KHU 3
2 120I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2 106/KHU 3
3 120T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 107/KHU 3
4 1203A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 106/C2
5 1203A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 106/C2
6 1203A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 109/C2
7 1203A1T06 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 6_Khu 2 203/C2
8 1203A1T08 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 8_Khu 2 209/C2
9 1203A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 201/C2
10 1203A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 204/C2
11 1203A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4_Khu 2 207/C2
12 1203A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 208/C2
13 1203B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 111/KHU 3
14 1203B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 103/KHU 3
15 1203B25T02 B1+_5 AV tối (2,4,6) lớp 2 108/KHU 3
16 1203B26T02 B1+_6 AV tối (2,4,6) lớp 2 105/KHU 3

* Thời gian học: Từ 18h30

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 - ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3 - ĐHCT, số 1 - Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:30 đến 20:30

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 06:45 đến 11:45
- Chiều: từ 13:45 đến 16:45
- Tối: từ 17:30 đến 20:30
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay: 55

Hôm qua: 715

Tuần này: 3344

Tháng này: 8902

Lượt truy cập: 1745054

Đang trực tuyến: 12