Phòng học Khóa 116
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 1165N1T01 Cấp N5 – Nhật 1 tối (4,6) lớp 1 102/KHU 3
2 116I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2 104/KHU 3
3 116I50T02 IELTS 5.0-6.5 tối (2,4,6) lớp 2 109/KHU 3
4 116IFT02 Pre IELTS tối (2,4,6) lớp 2 101/KHU 3
5 116T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 111/KHU 3
6 116T45T04 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 4 112/KHU 3
7 1163A1T01 A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1 107/C2
8 1163A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2 101/C2
9 1163A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4 107/C2
10 1163A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1 108/C2
11 1163A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2 201/C2
12 1163A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2 202/C2
13 1163B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 02/KHU1
14 1163B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 05/KHU1
15 1163B25T02 B1+_5 AV tối (2,4,6) lớp 2 12/KHU1

* Thời gian học: Từ 18h30

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 - ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3 - ĐHCT, số 1 - Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 602

Hôm qua 698

Lượt truy cập: 896223

Đang trực tuyến: 11