Phòng học Khóa 114
Stt Mã lớp Tên lớp Phòng
1 114OB1T02 Ôn thi B1 tối (2,4,6) lớp 2 - Khu 1 11/KHU1
2 114OAT01 Ôn thi CC A tối (5 buổi) lớp 1 201/KHU3
3 114OAT02 Ôn thi CC A tối (5 buổi) lớp 2 203/KHU3
4 114OBT01 Ôn thi CC B tối (5 buổi) lớp 1 301/KHU3
5 114I45T02 IELTS 4.0-5.0 tối (2,4,6) lớp 2 16/KHU1
6 114T45T02 TOEIC 400-500 tối (2,4,6) lớp 2 03/KHU1
7 1143A1T02 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2 104/C2
8 1143A1T04 A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 4 108/C2
9 1143A21T01 A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1 104/C2
10 1143A21T02 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 2 110/C2
11 1143A22T01 A2-2 AV tối (3,5,7) lớp 1 106/C2
12 1143A22T02 A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2 207/C2
13 1143B13T02 B1-3 AV tối (2,4,6) lớp 2 01/KHU1
14 1143B14T02 B1-4 AV tối (2,4,6) lớp 2 04/KHU1
15 1143B25T02 B1+_5 AV tối (2,4,6) lớp 2 06/KHU1
16 1143B26T02 B1+_6 AV tối (2,4,6) lớp 2 07/KHU1
17 1143A21T04 A2-1 AV tối (2,4,6) lớp 4 210/C2

* Thời gian học: Từ 18h30

Lưu ý: Các lớp không có thời khóa biểu, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm để chuyển lớp.

GHI CHÚ CÁC KÝ HIỆU:

* Các điểm học Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

- B1: Nhà học B1 (cổng B)

- C2: Nhà học C2 (cổng C)

* KHU1: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1 - ĐHCT, số 411 - đường 30/4, TPCT

* KHU3: Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3 - ĐHCT, số 1 - Lý Tự Trọng, TPCT

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

- Khu 1: Số 411, Đường 30/4, TPCT, Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2: Đường 3/2, TPCT, Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3: Số 01, Đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 326

Hôm qua 496

Lượt truy cập: 279702

Đang trực tuyến: 37