Tổ chức thi TOEFL và TOEIC ngày 7-3-2014

Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thí sinh về việc đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC như sau:

1. Thời gian đăng ký thi: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng.

* Sáng: 07:30-10:30                   * Chiều: 13:30-16:30

2. Hồ sơ đăng ký thi: Thí sinh cần chuẩn bị

* TOEFL ITP

 • nộp 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (passport) và mang bản gốc để đối chiếu;
 • nộp 03 ảnh (3×4), đúng khổ, phông trắng, ảnh chụp không quá 3 tháng;
 • điền thông tin cá nhân vào bản đăng ký dự thi tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ;
 • nộp lệ phí thi: 635.000đ;
 • điền thông tin vào Admission Form và Examination Record Form (trang bìa cuối của quyển hướng dẫn dự thi).

*TOEIC

 • nộp 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (passport) và mang bản gốc để đối chiếu;
 • nộp 03 ảnh (3×4) đúng khổ, phông nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng;
  • điền thông tin cá nhân vào bản đăng ký dự thi tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ;
  • nộp lệ phí thi: 740.000 đ

3. Địa điểm đăng ký thi: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ. Khu 2, đường 3 tháng 2, Thành phố Cần Thơ.

4. Thời gian thi: thứ 6 ngày 07.03.2014 (Ca 1: 13:00-16:00; Ca 2: 17:00-20:00)

5. Thí sinh muốn thay đổi hoặc hủy buổi thi cần đến Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ làm thủ tục chậm nhất là 01 tuần trước ngày thi. Nếu đăng ký hủy buổi thi, thí sinh phải trả khoản phí là 50% lệ phí thi. Đối với thí sinh bỏ thi vào ngày thi sẽ không được hoàn trả lệ phí.

6. Kết quả thi:

- Thí sinh nhận kết quả thi cá nhân tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ sau 15 ngày làm việc kể từ ngày thi. Khi nhận kết quả thí sinh phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Nếu thí sinh muốn nhận kết quả theo địa chỉ cá nhân trong nước thì đóng lệ phí 15.000 VNĐ.

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC

-   Các đơn vị trong trường;                                                              

-   Chi nhánh 2;

-   Niêm yết TB, website TTNN;                                                          ( đã ký)

-   Lưu VT.                                                                              Lưu Nguyễn Quốc Hưng      

Lịch Khai giảng và Lịch thi tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ năm 2015

Lịch Khai giảng các lớp và Lịch thi Chứng chỉ Quốc gia – Quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC, TOPJ) 2015

xem  http://cfl.ctu.edu.vn/lich-khai-giang/  

 

 

IIG Vietnam cùng Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức kỳ thi TOEFL ITP và TOEIC theo lịch thông báo trên . Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi vui lòng đến Trung tâm Ngoại ngữ, Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Ninh Kiều (ĐT liên hệ: 07103. 830 617, gặp Cô Vi) từ thứ hai đến thứ sáu (giờ hành chánh).