Quyết định số: 5624 /QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ngày 20/10/2014 về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy (áp dụng cho sinh viên Khóa 44 trở về trước)

Trích khoản 5, điều 3 của quy định đính kèm flie

Điều 3. Nguyên tắc và hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần

……..

5. Đối với các học phần ngoại ngữ căn bản thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, việc xét miễn học phần như sau:

a) Được miễn các học phần Anh văn căn bản nếu đạt một trong các điều kiện sau đây:

– SV có một trong các Chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT cấp.

– SV có chứng chỉ bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– SV có một trong số các loại Chứng chỉ Tiếng Anh đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu như trong Bảng 1 của Phụ lục 1. b

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 661

Hôm qua 977

Lượt truy cập: 537265

Đang trực tuyến: 14