KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC GIA

1. Dự kiến kế hoạch tổ chức thi:

 NĂM 2018:

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
83   15-01-2018 đến 26-01-2018 04-02-2018 Xem kết quả thi 02-04-2018  đến 13-04-2018
84  27-03-2018 đến 06-04-2018 15-04-2018 04-06-2018 đến 15-06-2018 
85 21-05-2018 đến 01-06-2018 10-06-2018 13-08-2018 đến 24-08-2018 
86 09-07-2018 đến 03-08-2018 12-08-2018 08-10-2018 đến 19-10-2018 
87 24-09-2018 đến 05-10-2018 14-10-2018 10-12-2018 đến 21-12-2018 
88 26-11-2018 đến 07-12-2018  16-12-2018 11-02--2019 đến 22-02-2019 

 NĂM 2017

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
77 09-01-2017 đến 20-01-2017  19-02-2017 Xem kết quả thi 28-03-2017 đến 07-04-2017
78 20-03-2017 đến 31-03-2017 09-04-2017 Xem kết quả thi 22-05-2017 đến 02-06-2017
79 22-05-2017 đến 09-06-2017 18-06-2017 Xem kết quả thi 22-08-2017 đến 08-09-2017
80 07-08-2017 đến 18-08-2017 27-08-2017 Xem kết quả thi
03-10-2017 đến 13-10-2017
81 25-09-2017 đến 06-10-2017 15-10-2017 Xem kết quả thi
03-01-2018 đến 12-01-2018
82 04-12-2017 đến 15-12-2017 24-12-2017 Xem kết quả thi 27-02-2018 đến 09-03-2018

  Lưu ý:

- Kết quả thi được công bố trên website của Trung tâm sau ngày thi 3 ngày.

- Kế hoạch có thể thay đổi theo tình hình thực tế của Trung tâm.

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra:

-  Điền vào Đơn đăng ký thi được phát miễn phí tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ (Mẫu Đơn đăng ký)

-  Nộp 02 ảnh 4 x 6cm theo chuẩn quốc tế (ảnh chụp không quá 6 tháng).

-  Nộp 01 bản photo một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, thẻ cán bộ, giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân có dán ảnh khác

3. Lệ phí thi:

-  Thí sinh Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT: Giảm từ 33% lệ phí thi (đính kèm hóa đơn thu học phí theo thông báo theo từng đợt thi)

 Thí sinh

Trình độ đăng ký thi

A

B

C

Trung tâm 150.000 170.000 200.000
Tự do 450.000 470.000 500.000

 4. Địa điểm và thời gian đăng ký:

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ : Khu 2, đường 3/2, Thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292 38 30 617

-    Sáng: từ 7:30 đến 10:30

-    Chiều: từ 13:30 đến 16:30

5. Lưu ý:

-  Sau khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm không giải quyết chuyển ngày kiểm tra hoặc hoàn trả lệ phí dự kiểm tra cho thí sinh.

-   Khi đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm Ngoại ngữ đề nghị thí sinh:

+ Đọc kỹ các thông tin trong phiếu báo dự thi và điều chỉnh sai sót (nếu có).

+ Nắm rõ qui chế về việc kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ hiện hành của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ (Quy chế tổ chức thi - Quy chế tổ chức thi bổ sung)

- Sinh viên được miễn các học phần Anh văn căn bản nếu có Chứng chỉ Ngoại ngữ do Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT cấp (Đính kèm Quy định)

 NĂM 2016

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
71 18-01-2016 đến 29-01-2016 28 – 02 – 2016 Xem kết quả thi 11-04-2016 đến 22-04-2016
72 14-03-2016 đến 01-04-2016 10 – 04 – 2016 Xem kết quả thi 23-05-2016 đến 03-06-2016 
73 16-05-2016 đến 27-05-2016 05 – 06 – 2016 Xem kết quả thi  15-08-2016 đến 26-08-2016
74  25-07-2016 đến 05-08-2016 14 – 08 – 2016 Xem kết quả thi  03-10-2016 đến 14-10-2016
75  26-09-2016 đến 07-10-2016 16 – 10 – 2016 Xem kết quả thi  28-11-2016 đến 09-12-2016
76 28-11-2016 đến 02-12-2016  11 – 12 – 2016 Xem kết quả thi 10-01-2017 đến 20-01-2017 

NĂM 2015

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
65 Xem thông báo 08 – 02 – 2015 Xem kết quả thi  
66 Xem thông báo 12 – 04 – 2015 Xem kết quả thi  
67 Xem thông báo 21 – 06 – 2015 Xem kết quả thi  
68 Xem thông báo 16 – 08 – 2015 Xem kết quả thi  
69 28-09-2015 đến 09-10-2015 18 – 10 – 2015 Xem kết quả thi 28-12-2015 đến 08-01-2016
70 30-11-2015 đến 11-12-2015 20 – 12 – 2015 Xem kết quả thi 22-02-2016 đến 04-03-2016

 

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 213

Hôm qua 369

Lượt truy cập: 46100

Đang trực tuyến: 48