Chương trình TOEIC®?

Bài thi TOEIC (mới) là bài thi làm trên giấy theo dạng trắc nghiệm. Bài thi bao gồm 7 phần, có 200 câu hỏi.

Part Listening Comprehension Section 1
1

Photographs: 10 questions

2

Question-Response: 30 questions

3

Conversations: 30 questions
(10 conversations, 3 questions each)

4

Short Talks: 30 questions
(10 talks, 3 questions each)

  Reading Comprehension Section 2
5

Incomplete Sentences: 40 questions

6

Text Completion: 12 questions
(4 reading sets, 3 questions each)

7

Reading Comprehension: 48 questions
(single passages: 28 questions; double passages: 20 questions)

Thời gian làm bài thi

Thời gian thi kéo dài khỏang 2 ½ giờ. Trong đó,

  • phần 1: 45 phút

  • phần 2: 75 phút

ĐĂNG KÝ, GHI DANH

Từ thứ hai đến thứ sáu

- Sáng: từ 07:00 đến 11:00
- Chiều: từ 13:00 đến 17:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45

Thứ Bảy, Chủ nhật

- Sáng: từ 07:00 đến 10:00
- Chiều: từ 13:30 đến 16:00
- Tối: từ 17:00 đến 20:45
(Lưu ý tối chủ nhật không làm việc)

THƯ VIỆN ẢNH

anh-van-tre-em-260x185

FACEBOOK TT NGOẠI NGỮ

THỐNG KÊ

Hôm nay 874

Hôm qua 695

Lượt truy cập: 707839

Đang trực tuyến: 5