Đại học Cần Thơ  Hôm nay ngày
English version

 Trang chủ

 Tin hoạt động

 Giới thiệu

 Quy chế

 Hợp tác quốc tế

 Các khóa học

 Các kỳ thi

 Tài liệu học

 Tài liệu dạy

 Liên hệ - Góp ư

 

 

CẤU TRÚC BÀI THI TOEFL® ITP

TOEFL ITP là bài thi trên giấy, bao gồm 3 phần, mỗi phần được tính thời gian riêng. Các câu hỏi xuất hiện dưới dạng trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn. Không có phần tự luận.

Phần 1. Nghe hiểu  bao gồm 50 câu hỏi - 30 phút

Phần 2. Ngữ pháp-cấu trúc bao gồm 40 câu hỏi - 25 phút

Phần 3. Đọc hiểu bao gồm 50 câu hỏi - 55 phút

Thang điểm

1.Nghe hiểu 31-68

2.Cấu trúc 31-68

3.Đọc hiểu 31-67

Tổng 310-677

 

THÔNG TIN TỔ CHỨC THI

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: (84-710)  38 30 617, email: ttnn@ctu.edu.vn

 

Thiết kế và quản trị: Lư Hồng Thái - Email: lhthai@ctu.edu.vn