Đại học Cần Thơ  Hôm nay ngày
English version

 Trang chủ

 Tin hoạt động

 Giới thiệu

 Quy chế

 Hợp tác quốc tế

 Các khóa học

 Các kỳ thi

 Tài liệu học

 Tài liệu dạy

 Liên hệ - Góp ư

 

 

GIỚI THIỆU VỀ KỲ THI TOEFL® ITP

Bài thi TOEFL ITP (Institutional Testing Program) là bài thi Tiếng Anh học thuật do Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ (ETS) biên soạn. Là bài kiểm tra đánh giá tŕnh độ sử dụng Anh ngữ của học viên như ngôn ngữ thứ hai phục vụ các mục đích mang tính học thuật cao của người học. Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định điểm thi TOEFL ITP (TOEFL – Institutional Testing Program) được sử dụng để đánh giá tŕnh độ Anh văn của các học viên sau đại học.

V́ vậy đối tượng sử dụng bài thi TOEFL ITP thường là:

- Sinh viên đại học,

- Những người học có nhu cầu thi tuyển sinh cao học hoặc nghiên cứu sinh (để xét miễn thi ngoại ngữ đầu vào),

- Học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh (để xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ).

 

THÔNG TIN TỔ CHỨC THI

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: (84-710)  38 30 617, email: ttnn@ctu.edu.vn

 

Thiết kế và quản trị: Lư Hồng Thái - Email: lhthai@ctu.edu.vn