TRỤ SỞ CHÍNH

Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1

Địa chỉ: Khu 1 – ĐHCT, đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại: 0292 36 55 888

Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 2

Địa chỉ: Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại: 0292 38 30 617

Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 3

Địa chỉ: Khu 3 – ĐHCT: Số 01, đường Lý tự Trọng, Quận Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại: 0292 38 31 555

Trung tâm Ngoại ngữ – Khu Hòa An

Địa chỉ: Khu Hòa An – ĐHCT: 554 Quốc Lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An – huyện Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0919 093 450

 

CHI NHÁNH

Chi nhánh Thốt Nốt

Địa chỉ: TTGDTX Thốt Nốt: Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, TPCT

Điện Thoại: 0292 38 31 035

Đầu mối liên hệ
Chi nhánh Trung tâm
Ông Nguyễn Minh Hiệp Ông Huỳnh Trọng Nghĩa
Mobile: 0913 618 577 Mobile: 0908 265 728
Email: hiepphy63@gmail.com Email: htnghia@ctu.edu.vn

 

Chi nhánh Bình Minh

Địa chỉ: TTGDTX Bình Minh: Khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270 89 00 55

Đầu mối liên hệ
Chi nhánh Trung tâm
Ông Nguyễn Văn Kha Ông Lý Hồng Thái
Mobile: 01663530921 Mobile: 0918 62 55 33
Email: ttgdtxbinhminh@vinhlong.edu.vn Email: lhthai@ctu.edu.vn