Thông tin học viên và thí sinh cần biết về Trung tâm

HỌC VIÊN CẦN BIẾT

 

1. Website và Facebook của Trung tâm Ngoại ngữ:

- Website: http://cfl.ctu.edu.vn

- Facebook: https://www.facebook.com/cfl.ctu.edu.vn

 2. Các thông tin được cập nhật trên website của Trung tâm:

- Thời khóa biểu: Vào ngày khai giảng của khóa học

- Kết quả thi cuối lớp: Sau ngày thi 01 ngày làm việc

- Kết quả thi Chứng chỉ Ngoại ngữ: Sau ngày thi 3 ngày

 3. Liên hệ về tài liệu học tập:

- Thời gian: Các ngày trong tuần

- Địa điểm chính thức:

+ Khu 1: Liên hệ bảo vệ trực của Trung tâm

+ Khu 2: Liên hệ các bạn trực bảo vệ trước Văn phòng Trung tâm

 4. Tư vấn học viên:

- Sáng: 07:30 – 11:00; Chiều và tối: 13:30 -20:45

- Trực tuyến: Tại địa chỉ: http://cfl.ctu.edu.vn

- Trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ:

+ Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, tp. Cần Thơ

+ Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, tp. Cần Thơ

+ Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, tp. Cần Thơ

- Điện thoại: Khu 1: 0292 36 55 888; Khu 2: 0292 38 30 617; Khu 3: 0292 38 31 555