Thông báo v/v tổ chức thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia vào tháng 08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 80 vào tháng 08/2017 như sau:

- Chi tiết: Xem file đính kèm

- Thông tin tham khảo về kỳ thi: Xem tại đây