Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2017

Theo tinh thần thông báo của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến Quý Thầy, Cô và học viên về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2017 như sau:

*Các lớp Tiếng Anh trẻ em:

- Thời gian nghỉ: từ 23/01/2017 đến hết ngày 10/02/2017.

- Các lớp học lại vào thứ bảy ngày 11/02/2017.

 

*Các lớp buổi tối:

- Thời gian nghỉ: từ 22/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017.

Các lớp học lại vào thứ hai ngày 06/02/2017.

 

*Các lớp hợp đồng:

Học theo kế hoạch riêng của từng lớp.