Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch 2017 và dạy bù (các lớp TA trẻ em)

Theo tinh thần thông báo của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến Quý Thầy, Cô và học viên về thời gian nghỉ Tết dương lịch 2017 của các lớp Anh văn trẻ em như sau:

- Thời gian nghỉ: từ thứ bảy (31/12/2016) đến hết ngày Chủ nhật (01/01/2017).

- Các lớp học lại vào thứ bảy ngày 07/01/2017.

- Học bù vào cuối khóa (khóa học sẽ kéo dài thêm 1 tuần).