Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch 2017 và dạy bù các lớp buổi tối

Theo tinh thần thông báo của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến Quý Thầy, Cô và học viên về thời gian nghỉ Tết Dương Lịch 2017 và thời gian dạy bù đối với các lớp buổi tối như sau:

Thời gian nghỉ: Các lớp nghỉ từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 02/01/2017. Ngày 03/01/2017 các lớp học lại bình thường.

Thời gian dạy bù:

- Các lớp các khóa từ 94-96 bù vào ngày 07/01/2017.

- Khóa 97: Lớp 8 tuần bù 27/02/2017 và 01/03/2017, lớp 12 tuần bù 27 và 29/03/2017.

Lưu ý: Lớp học tại phòng học theo Thời khóa biểu. Riêng một số lớp tại Nhà học C2 và Khu 1 theo danh sách phòng học bù đính kèm thông báo này .

Xem danh sách phòng học bù