Thông báo v/v tổ chức thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia vào tháng 04/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 78 vào tháng 04/2017 như sau:

- Chi tiết: Xem file đính kèm

- Thông tin tham khảo về kỳ thi: Xem tại đây