Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 và kế hoạch dạy bù

Thực hiện theo kế hoạch chung của Trường Đại học Cần Thơ về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến giảng viên và học viên các lớp ngoại ngữ về việc nghỉ Lễ  Quốc khánh 2/9 năm 2015 và thời gian dạy bù như sau:

- Thời gian nghỉ: Thứ tư, ngày 2/9/2015

- Thời gian học bù: Chủ nhật, ngày 06/09/2015

 * Lưu ý: Trong thời gian nghỉ lễ, Trung tâm tạm ngưng thu học phí