Thông báo về việc nghỉ ngày 26/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến Quý Thầy, Cô, các bạn học viên và phụ huynh về thời gian nghỉ ngày 26/12/2016 (Kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ) và lịch học bù như sau:

- Thời gian nghỉ:

Các lớp ban đêm từ khóa 94 đến khóa 97 nghỉ 1 ngày tối thứ 2 (26/12/2016)

- Thời gian học bù:

Các lớp học bù vào tối thứ 7 ngày 17/12/2016 tại phòng cũ

*Lưu ý: Các lớp học bù sẽ họctại phòng học theo thời khóa biểu hiện tại, riêng với các lớp tại nhà học C2 sẽ học tại phòng theo danh sách đính kèm (Xem tại đây)