Thông báo về việc nghỉ Lễ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Quý Thầy, Cô và học viên về thời gian nghỉ ngày 20/11 và học bù như sau:

- Thời gian nghỉ: nghỉ 1 ngày vào thứ sáu ngày 20/11/2015.

 - Thời gian học bù: thứ bảy, ngày 28/11/2015.

Lưu ý:

- Giảng viên các lớp SC, KET, PET, FCE 1 dạy tiếp bài, không bỏ trống bài.

- Giảng viên các lớp đặc biệt, A2 (trình độ A), B1 (trình độ B), B2 (trình độ C) có thể chủ động lịch bù với học viên và báo cho Cô Thu Hiền (email: thuhien@ctu.edu.vn hoặc điện thoại : 0912861865) để thu xếp phòng.