Thông báo về kế hoạch dạy bù lễ Quốc khánh 02/09/2016

Theo kế hoạch chung của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến toàn thể giảng viên, học viên, và khách đến liên hệ về kế hoạch dạy bù lễ Quốc khánh 02/09/2016 như sau:

Chi tiết: Xem file đính kèm

Kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2016: Xem tại đây