Thông báo về thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2017

Theo kế hoạch chung của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến toàn thể giảng viên, học viên, và khách đến liên hệ về kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2017 như sau:

Các lớp tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh cuối tuần:

-Thời gian nghỉ: Thứ bảy ngày 02/09 và chủ nhật ngày 03/09/2017

- Học lại theo lịch học bình thường

Các lớp ngoại ngữ buổi tối:

- Thời gian nghỉ: Tối thứ bảy 02/09 và tối thứ hai 04/09 học bù vào  ngày 10/09/2017

- Phòng học bù xem danh sách đính kèm thông báo này

Các lớp ôn thi 6 bậc học bù vào ngày 17/09/2017

DANH SÁCH CHUYỂN PHÒNG HỌC BÙ LỄ 2/9 CÁC LỚP NGOẠI NGỮ BUỔI TỐI
Thời gian: Chủ nhật, ngày 10/09/2017
Phòng Lớp học Phòng chuyển đến Ghi chú
207/C2 104_A2-2 AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 305/C2  
104/C2 105_A1-SC AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 111/C2  
106/C2 105_A1- SC AV tối (2,4,6) lớp 4 209/C2  
107/C2 106_A1-SC AV tối (2,4,6) lớp 2_Khu 2 210/C2  
109/C2 106_A2-1 AV tối (3,5,7) lớp 1_Khu 2 211/C2  
01/KHU1 105_B1-3 AV tối (3,5,7) lớp 1 04/KHU1  
104/KHU 3 107_AV giao tiếp cơ bản tối (2,4,6) lớp 2 106/KHU 3  
Ghi chú: Các lớp không có trong danh sách này phòng học không thay đổi (học tại phòng cũ)