Thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/04 và 1/5

Theo kế hoạch chung của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến toàn thể giảng viên, học viên, và khách đến liên hệ về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/04 và 1/5 như sau:

1. Đối với giảng viên và học viên:

Chi tiết: Xem file đính kèm

2. Đối với khách đến liên hệ:

Viên chức người lao động Trung tâm Ngoại ngữ nghỉ cụ thể như sau:

- Lễ Giỗ tổ: từ ngày thứ bảy (16/04/2016) đến hết ngày thứ hai (18/04/2016). Ngày thứ ba (19/04/2016) hoạt động bình thường.

- Lễ 30/4 & 1/5: từ ngày thứ bảy (30/04/2016) đến hết ngày thứ ba (03/05/2016). Ngày thứ tư (04/05/2016) hoạt động bình thường.

Trung tâm kính chúc toàn thể giảng viên, học viên có kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc.