Thông báo về thời gian nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương (06/04/2017)

Theo kế hoạch của đơn vị, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến toàn thể giảng viên và học viên Trung tâm về thời gian nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương như sau:

- Các lớp ngoại ngữ buổi tối nghỉ ngày thứ năm 06/04/2017

- Lịch bù sẽ thông báo sau.