Thông báo về thời gian nghỉ hè 2017

Theo kế hoạch chung của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến toàn thể giảng viên, phụ huynh và học viên các lớp Ngoại ngữ buổi tối, tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh cuối tuần về thời gian nghỉ hè năm 2017 như sau:

- Các lớp Ngoại ngữ buổi tối:

  • Thời gian nghỉ: Nghỉ từ Chủ Nhật (09/07/2017) đến hết Chủ nhật (16/07/2017).
  • Thời gian học lại: Từ thứ hai (17/07/2017).

- Các lớp tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh cuối tuần:

  • Thời gian nghỉ: Ngày 14, 15 và 16/07/2017
  • Học lại theo lịch học bình thường.