Thông báo nhận kết quả TOEFL, TOEIC thi ngày 13-11-2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thi sinh thi ngày 13-11-2015 đến Văn phòng Trung tâm nhận kết quả:
- Thời gian: đến hết ngày 10-12-2015 (giờ hành chánh)
- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm, Khu 2 -ĐHCT, đường 3/2, TPCT, ĐT 0710 38 30 617
- Thủ tục: Thí sinh mang theo CMND và phiếu báo dự thi liên 2
Lưu ý: Sau thời gian trên, Trung tâm phát vào ngày thứ năm hàng tuần