Thông báo nhận kết quả TOEFL, TOEIC thi ngày 06/01/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến thi sinh dự thi TOEFL, TOEIC vào ngày 06/01/2017 đến Văn phòng Trung tâm nhận kết quả:
- Thời gian: Nhận trong giờ hành chính đến hết ngày 20/01/2017. Sau Tết Nguyên đán nhận từ 06/02/2017
- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm, Khu 2 -ĐHCT, đường 3/2, TPCT, ĐT 0710 38 30 617
- Thủ tục: Thí sinh mang theo CMND và phiếu báo dự thi liên 2
Lưu ý: Sau thời gian trên, Trung tâm phát vào ngày thứ năm hàng tuần.