Thông báo nhận kết quả thi IELTS ngày 20/08/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ thông báo về việc nhận kết quả thi IELTS khóa thi ngày 20/08/2016 như sau:

Thí sinh liên hệ nhận trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ.

- Thời gian:

Buổi sáng: Từ 07:30 – 11:00; Buổi chiều: Từ 13h30 – 17:00

- Địa điểm:

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ:  Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ.

(Liên hệ cô Vi)