Thông báo KHẨN về việc chuyển phòng tại C2, thứ 7 (10/09/2016)

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo về việc chuyển phòng các lớp học tại C2 cụ thể:

Tối thứ bảy (10/09/2016) Khoa Sư phạm sử dụng Nhà học C2 để sinh hoạt đầu khóa cho Tân Sinh viên Khóa 42 của Khoa nên các lớp học ngoại ngữ của Trung tâm sẽ chuyển sang nhà học B1.

Chi tiết xem file đính kèm