Thông báo khai giảng lớp tiếng Hàn và tiếng Nhật tháng 02,03/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Hàntiếng Nhật khai giảng vào tháng 02/2017, cụ thể:

1. Lớp Sơ cấp tiếng Hàn:

* SC tiếng Hàn 3

- Ngày khai giảng: 15/02/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:00, Tối thứ tư và sáu 10 tuần/khóa

* SC tiếng Hàn 1

- Ngày khai giảng: 07/03/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:00, Tối thứ ba và năm, 10 tuần/khóa

* Giáo trình: Giáo trình của Viện Hàn ngữ quốc gia

* Học phí: Tham khảo tại đây

- Địa điểm học: Khu 3 – Trường đại học Cần Thơ

2. Lớp Sơ cấp tiếng Nhật 1 – cấp N5:

- Ngày khai giảng: 14/02/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:45, Tối thứ ba và năm, 12 tuần/khóa

- Giáo trình: MINNA NO NIHONGO 1

3. Học phí và chương trình ưu đãi

- Học phí: Tham khảo tại đây

- Chương trình ưu đãi: Tham khảo tại đây

4. Địa điểm đăng ký:

Quý học viên có nhu cầu đăng ký, vui lòng liên hệ tại Văn phòng Trung tâm:

- Khu 1, Số 411, Đường 30 tháng 4, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 36 55 888

- Khu 2, Đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 38 30 617

- Khu 3, Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. ĐT: 0710 38 31 555