Thông báo khai giảng lớp tiếng Hàn Sơ cấp 1 vào ngày 03/10/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Hàn, khai giảng từ 03/10/2016, cụ thể:

1. Lớp Sơ cấp tiếng Hàn 1:

- Thời gian học: 18:30 – 20:00, Tối Thứ 2 & Thứ 3, 10 tuần/khóa

- Giáo trình: Giáo trình của Viện Hàn ngữ quốc gia

- Học phí: Tham khảo tại đây

- Chương trình ưu đãi: Tham khảo tại đây

- Địa điểm học: Khu 3 – Trường đại học Cần Thơ

2. Địa điểm đăng ký:

Quý học viên có nhu cầu đăng ký, vui lòng liên hệ tại Văn phòng Trung tâm:

- Khu 1, Số 411, Đường 30 tháng 4, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 36 55 888

- Khu 2, Đường 3 tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710 38 30 617

- Khu 3, Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. ĐT: 0710 38 31 555