Khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam (A2, B1, B2)

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên cao học, nghiên cứu sinh, giáo viên và người học có nhu cầu về việc khai giảng lớp Ôn thi tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam (bậc 2-A2; bậc 3-B1; bậc 4-B2) như sau:

1Ngày khai giảng: 12/12/2016

2. Thông tin khóa học:

- Thời gian học: từ 18:30, tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu

- Học phí: Tham khảo tại đây

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ

3. Địa điểm đăng ký:

- Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT; Điện thoại: 0710 36 55 888

- Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT; Điện thoại: 0710 38 30 617

- Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0710 38 31 555

Lưu ý:

- Khóa học tháng 12/2016 chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi B1 (26/02/2017), A2 (12/03/2017).

- Học viên có nhu cầu đăng ký thi vui lòng tham khảo thông báo tại Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ – Trường Đại học Cần Thơ