Thông báo khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ A,B,C tháng 07/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên về việc khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia tháng 07/2015 như sau:

 1. Ngày khai giảng và tổ chức thi:

 - Ngày khai giảng: 07-07-2015

 - Ngày tổ chức thi: 16-08-2015

 2. Thời gian và địa điểm học

- Thời gian: 18:30-20:45; tối thứ 3, 5, 7; 5 tuần/khóa

- Địa điểm học: Khu 1-ĐHCT, đường 30/4, TPCT

 3. Ưu đãi:

- Học phí: Học viên đang học các lớp chuẩn Châu Âu, tiếng Anh 6 bậc được giảm 100.000 đồng/ học viên

- Lệ phí thi: Học viên tham gia học các lớp tiếng Anh chuẩn Châu Âu, tiếng Anh 6 bậc, lớp ôn thi chứng chỉ tại Trung tâm ngoại ngữ Trường ĐHCT được giảm 50% lệ phí/ thí sinh với mức lệ phí thi cụ thể:

Thí sinh

Trình độ đăng ký thi

A B C
Trung tâm (giảm 50% lệ phí thi) 135.000 145.000 165.000
Tự do 270.000 290.000 330.000

* Lệ phí dự kiểm tra lại (thi lại): 150.000 đ/thí sinh