Banner AVTE He 2017 2

Thông báo tổng khai giảng chương trình tiếng Anh hè 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Phụ huynh và học viên về việc tổng khai giảng các lớp tiếng Anh Trẻ em và chương trình hè “VUI HỌC CÙNG TIẾNG ANH” như sau:

1. Chương trình tiếng Anh trẻ em (khai giảng thường xuyên):

=> Lớp học Thứ bảy & Chủ nhật

- Khai giảng: 27-05-2017

- Thời gian học: 2 buổi/tuần (thứ bảy, chủ nhật); 9 tuần/ khóa

- BUỔI SÁNG: Ca 1: 07:15-09-15; Ca 2: 09:30-11:30; BUỔI CHIỀU: 14:30-16:30

=> Lớp học Thứ Hai – Tư – Sáu

- Khai giảng: 05/06/2017

- Thời gian học: 3 buổi/tuần; 6 tuần/khóa

- BUỔI SÁNG: 08:00 – 10:00

=> Danh mục lớp, học phí và điều kiện đăng ký:

- Học phí: Xem tại đây

-  Điều kiện đăng ký:

+ Anh văn Nhi đồng: các bé lớp lá và chuẩn bị vào lớp 1

+ Anh văn Thiếu Nhi: các bé từ lớp 1

+ Anh văn Thiếu niên: sau khi hoàn thành chương trình Anh văn Thiếu nhi hoặc tương đương lớp 6, 7

+ Lớp PET cuối tuần (tương đương trình độ B): sau khi học viên hoàn thành chương trình tiếng Anh Thiếu niên hoặc chương trình tương đương trình độ A (KET, bậc 2/A2) 

=>Thời gian đăng ký:

* Đối với học viên Trung tâm (đang học): Đăng ký vào ngày chủ nhật (14-05-2017), Trung tâm sẽ phát thông báo cụ thể cho từng học viên

* Đối với học viên tự do:

- Các lớp Anh văn Nhi đồng, Anh văn Thiếu nhi 1A thu học phí từ ngày ra thông báo

- Các lớp còn lại, Trung tâm thu học phí từ ngày 15-05-2017

=> Khuyến mãi:

Nhận 1 balo khi đăng ký học (Ưu tiên cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng; không áp dụng cho chương trình “VUI HỌC NGOẠI NGỮ”)

2. Chương trình “VUI HỌC NGOẠI NGỮ” (chỉ tổ chức trong thời gian hè)

* Ngày khai giảng: 05-06-2017 (đăng ký từ ngày ra thông báo)

* Chương trình dành cho các em thiếu nhi (6 đến 10 tuổi)

- Thời gian học: 08:00 – 10:00, từ thứ hai đến thứ năm; 5 tuần/khóa

 - Học phí: 1.000.000 đ (ưu đãi học viên Trung tâm: 900.000 đ)

- Quà tặng: Bộ dụng cụ học tập

* Chương trình dành cho các em thiếu niên (11 đến 17 tuổi)

- Thời gian học: 08:00 – 10:00, từ thứ hai , tư, sáu; 5 tuần/khóa

 - Học phí: 1.350.000 đ (ưu đãi học viên Trung tâm: 1.250.000 đ)

- Giảng viên người nước ngoài giảng dạy kỹ năng mềm

3. Địa điểm học:

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ:

- Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555

4. Thông tin tư vấn:

Phụ huynh và học viên vui lòng liên hệ Văn phòng TTNN để được tư vấn:

- Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 36 55 888

- Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 38 30 617

- Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555