Thông báo v/v tổ chức thi xếp lớp và khai giảng các lớp tiếng Anh – khóa 5 tại Khu Hòa An

Nhằm tạo điệu kiện thuận lợi cho sinh viên đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Khoa Phát triển Nông thôn, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng các lớp tiếng Anh – khóa 5 tại Khu Hòa An Trường Đại học Cần Thơ như sau:

Chi tiết: Xem file đính kèm