Thời khóa biểu khóa 85, khai giảng 14-03-2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến quý phụ huynh và học viên Thời khóa biểu các lớp Ngoại ngữ buổi tối khóa 85, cụ thể:

- Khai giảng: 14-03-2016

- Thời khóa biểu chi tiết:  Xem file đính kèm

- Địa điểm học:

 + Khu 1 – ĐHCT, số 411 – Đường 30/4, TPCT

 + Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT

 + Khu 3 – ĐHCT, số 1 – Lý Tự Trọng, TPCT