Thông báo v/v khai giảng lớp Tiếng Anh Giao tiếp và Kỹ năng mềm

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc khai giảng lớp Tiếng Anh Giao tiếp và Kỹ năng mềm do Giảng viên người bản xứ giảng dạy:

1. Đối tượng: Học viên có trình độ tiếng Anh tương đương B1 hoặc B Quốc gia

2. Thông tin khóa học:

- Ngày khai giảng: Thứ ba, ngày 12/09/2017

- Thời gian học: 18:30 – 20:30; tối thứ ba và thứ năm (khóa học 5 tuần)

- Học phí: 1.500.000 VNĐ, Học viên Trung tâm: 1.350.000 VNĐ

- Giảng viên: 100% Giảng viên người bản xứ (Tình nguyện viên)

- Địa điểm học: Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT

* Lưu ý: Số lượng đăng ký giới hạn, Trung tâm ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

3. Đăng ký ghi danh:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2017

- Đăng ký và tư vấn tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ

  • Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 36 55 888
  • Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 38 30 617
  • Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng, TPCT; Điện thoại: 0292 38 31 555