Tổ chức thi xếp lớp tiếng Anh tổng quát vào thứ năm hằng tuần

Nhằm giúp người học xác định được trình độ tiếng Anh của mình để lựa chọn lớp đăng ký học phù hợp, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc tổ chức thi xếp lớp thường xuyên cho học viên như sau

- Thời gian: Thứ năm hằng tuần (Thí sinh đăng ký trước ngày thi 01 tuần)

- Địa điểm thi: Phòng 11, Trung tâm Ngoại ngữ – Khu 1, Số 411, đường 30/4, TPCT.

- Lệ phí dự thi: 50.000 đồng/ thí sinh (Miễn lệ phí thi cho vợ, chồng, con của viên chức, người lao động Trường ĐHCT)

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT

+ Khu 1 – ĐHCT, Số 411, đường 30/4, TPCT; Điện thoại: 0170 36 55 888

+ Khu 2 – ĐHCT, đường 3/2, TPCT; Điện thoại: 0710 38 30 617

+ Khu 3 – ĐHCT, Số 01, đường Lý Tự Trọng; Điện thoại: 0710 38 31 555