Phòng học lớp tiếng Anh bậc 3 (B1) khai giảng ngày 12/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên lớp tiếng Anh bâc 3 (B1) như sau:

- Khai giảng: 12/12/2016

- Thời gian học: từ 18:30; Thứ 2, 4, 6

- Địa điểm học: Phòng 5, Khu 1 – ĐHCT, Số 411, Đường 30/4, TPCT

- Tài liệu: Học viên liên hệ tại Khu 1 – ĐHCT